? Parochie Sint-Jacob

    

Sacramenten

Doopsel

De tweede zondag van de maand zijn er dopen in kleine groepjes van twee of drie dopelingen.

Contactpersoon:Veerle Buyl-Sommen, Louis Van Regenmortellei 21 Borsbeek
Tel.:03/295.48.36
veerle.sommen@telenet.be

Eerste communie

De voorbereiding wordt verzorgd door de leerkrachten en de werkgroep eerste communie.

Contactpersonen:

Lieve Van den Broeck ++ 03/3217015 ++ lieve_vandenbroeck@hotmail.com
Greet Van Reeth (juf van de klinker) ++ jufgreet@outlook.be
Myriam Van den Broeck ++ myriam.van.den.broeck@telenet.be

Vormsel

De ouders van de elfjarigen worden gecontacteerd en kunnen een keuze maken tussen beide parochies in onze gemeente. In onze parochie duurt de voorbereiding voor de vormelingen één jaar. Kring 12 start in oktober en eindigt met het Vormsel.

Contactpersoon:

Johan Bernaerts, Louis Janssensstraat 51, 2150 Borsbeek. Tel. 0478 77 13 37
johan.bernaerts2@telenet.be

Huwelijk

Minimum zes maanden voor uw huwelijk neemt u contact op met de permanentie van de parochie
via telefoon: 0474/06 67 38 of via e-mail: stjacob.borsbeek@telenet.be

De verloofdenbegeleiding wordt verzorgd door:

Wendy Asselberghs
Tel: 0478/39 52 67
wendy.asselberghs@skynet.be

Ziekenzalving

De ziekenzalving kan een enorme steun zijn voor onze zieke mensen en hun familie.
Neem hiervoor contact op met de permanentie via telefoon: 0474/06 67 38 of via e-mail: stjacob.borsbeek@telenet.be.

Uitvaartliturgie

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersonen van onze parochie. Deze kan je bereiken via telefoon: 0474/06 67 38 of via e-mail: stjacob.borsbeek@telenet.be..

Sacrament van de verzoening

Als voorbereiding op kerkelijke hoogdagen worden er gezamenlijke verzoeningsvieringen gehouden. Deze kunnen ook in de buurtparochies doorgaan.
De data en uren verschijnen in de kerk en in het parochieblad en ze worden ook vermeld onder nieuws op de startpagina.